Welcome to New Members – June 2015

Welcome to the Institute’s newest members!

Australia

Michaela India ANDERSON (WA)
Declan Michael BURKE (NSW)
Sijing CHEN (NSW)
Samuel Colin James COYTE (SA)
Sarah Anne DICKSON (NSW)
Dean Michael EXIKANAS (NSW)
Zheng FENG (NSW)
Victoria Yuan GAO (NSW)
Jamie GATT (VIC)
Hui HUANG (QLD)
Andrew James IEMMA (NSW)
Lucky Yulius JOENG (NSW)
Andrew On Du LAU (NSW)
Ruixuan LIU (NSW)
Yi Han LOW (NSW)
Edwin LU (NSW)
Serena MIN (NSW)
Umais Mehmood MINAI (NSW)
Romilla Sudarshini MOHAN (NSW)
Tinashe Slyvester MURINGAKUMWE (NSW)
Bowei NIE (NSW)
Niamh NOLAN (VIC)
Harriet Toto OLITA (WA)
Omotebi OLUBIYI (NSW)
Michael QIUM (NSW)
Jaymil Parshad RAVAL (NSW)
Denise RHIND (NSW)
Kieran Andrew SMITH (NSW)
Jasmine Eva TAN (NSW)
Shen TIAN (NSW)
Duc Trung VO (NSW)
Cindy VUONG (NSW)
Hao-Chin WANG (NSW)
Jingjue WANG (NSW)
Xiang ZHENG (VIC)

Overseas

Xincheng CAI (Singapore)
Wai Ho CHOI (Hong Kong)
Sue Yi CHOW (Malaysia)
King Sang LEUNG (Hong Kong)
Gabriel Loukas Daniel LYDEN (New Zealand)
Brett James MAINWARING (New Zealand)
Maria Camila PLATA VALENCIA (New Zealand)
Joshua Graham REID (New Zealand)
Joan-Claire Mac SHACKLETON (Singapore)
Leonardi TJOKRO (Indonesia)
Joseph TOH (Singapore)
Stephanus WIDJAJA (Indonesia)
Cheng XUE (China)
Jingwei ZHENG (New Zealand)
Runjie ZHU (China)
Songchen ZOU (Hong Kong)

CPD: Actuaries Institute Members can claim two CPD points for every hour of reading articles on Actuaries Digital.