Welcome to New Members – June, July & August 2014

JUNE 2014

New Members – Australia
Andrew BIRD VIC Tyrone Marcel LOUW VIC
Aaron Kenneth BLACKWELL NSW Jonathan LUK NSW
Danielle Kayla CASAMENTO NSW Danny Ka Chun MA NSW
Bingkun CHAI NSW Tatenda MAKONI NSW
David Zhi Wei CHAN NSW Yutai MAO ACT
Allan CHEN NSW Shilpa MUNGREE WA
Miaoer CHENG ACT Elizabeth Huong Viet NGUYEN QLD
Robert John Edward CUMMING NSW Lingshuang QIU VIC
Ritu Prakash DAVID ACT Eleanor Jane STOECKELER QLD
Jing FANG VIC Alvin TEOH NSW
Dennis Christopher GLORIE WA Matthew Kung-Chuong TIONG NSW
Bhavish GUNGARAM WA Werner van der MERWE NSW
Peng GUO NSW Man XU NSW
David HUDSON NSW Shaoyang XU NSW
Huayun JIANG QLD Qizhi ZHOU NSW
Karen Trinh LAM QLD Weifeng ZHU VIC
Brendan Kai Hong LAW VIC Zhaowei ZHU NSW
Benjamin Saik Hui LIM NSW    

 

New Members – Overseas  

Chun Ting Timothy HO

Hong Kong 
Donghyun JEE New Zealand

Mei Fang Fang LOW

Malaysia

 

JULY – AUGUST 2014

New Members – Australia
Long CHEN NSW Alasdair Nam Thang TRAN ACT
Timothy CHONGYEOW VOON NSW Francesca VAN DER MERWE NSW
Anthony Lucas CHRISTIE NSW Claire VAN HELDEN NSW
John Robert CONNOR NSW Bojun WAN NSW
Andrew Huy Quang DO VIC Liyang WAN WA
Stephen DONG NSW Shuai WANG ACT
Wei GUO NSW Bo WEN NSW
Nathan HUANG NSW Alexander Tong WU NSW
Yi Dan JIA VIC Mengdi WU ACT
Peter KENNELLY WA Jie XU WA
Anna KNEZEVIC NSW Mingda XU VIC
Alexandro Hoyen LAI NSW Su XU NSW
Lerisca LENSUN NSW Huiqi YANG NSW
He LI NSW Chen YE ACT
Selina LI NSW Ziyan ZHAO ACT
Shuo LIU NSW Hailun ZHOU ACT
Yikan LIU ACT    

 

New Members – Overseas
Chiu Shing CHAN Hong Kong
Jesse Jai EEDRAH New Zealand
Spencer ENESA New Zealand
Chih Chuan LIM Singapore
Jun Hao WONG Malaysia

 

CPD: Actuaries Institute Members can claim two CPD points for every hour of reading articles on Actuaries Digital.